Detekcija Zračenja

Detekciju, merenje i otkrivanje zračenja radimo isključivo elektronskim indikatorima kao egzaktnom naučom i objektivnom mernom metodom. Preventivnim otkrivanjem zračenja u mogućnosti smo da vam predložimo aktivnu zaštitu.

Elektromagnetno zračenje uopšte može biti apsorbovano od strane organizma, pri čemu izaziva niz fizioloških i funkcionalnih promena. Jaka elektromagnetna polja menjaju brzinu hemijske reakcije i koncentracije slobodnih radikala u organizmu. Mnoge složene električne aktivnosti koje se javljaju u centralnom nervnom sistemu, uključujući učenje i pamćenje, stoga su podložne uticaju elektromagnetnog zračenja. Intenzivna upotreba mobilnih telefona učinila je elektromagnetno zračenje glavnim izvorom zračenja mozga. Zbog toga se centralni nervni sistem smatra jednim od najosetljivijih organa koji je meta mikrotalasnog zračenja.

Tehničko zračenje

Ljudi su eksponirani ovim poljima u kući, u školi i transportnim sredstvima na električni pogon. Merenja električnih i magnetnih polja u domovima su pokazala da su stanovnici izloženi visokim dozama ovog zračenja i da su najčešći izvori: električna grejna tela, mikrotalasne peći, radio i TV uređaji, frižideri, monitori, kompjuteri, električni šporet, električna pegla i dr. 

Prijavite se za detekciju

EMF Zračenje

Biološki efekti koje izazivaju ova zračenja su različiti i zavise od mnogih faktora: karakteristika izvora zračenja (dimenzija, frekvence zračenja, intenziteta, načina emitovanja zračenja) ekspozicije (rastojanja od izvora, prostorne distribucije zračenja, vremenske raspoređenosti i trajanja), bioloških karakteristika i funkcionalnog značaja zahvaćenog tkiva, dimenzija tkiva, njegovih fizioloških karakteristika, sastava.

Prijavite se za detekciju

Zračenje u kući

Ova polja proizvode veoma različiti uređaji i postrojenja kako u kući tako i na radnom mestu. To su, na primer, mašine za fotokopiranje, energetski vodovi, transformatori (trafostanice), kućni aparati, električni vozovi, računari, a danas i bazne stanice mobilne telefonije koje su postale aktuelne brzim razvojem mobilne tehnologije (2G, 3G, 4G i 5G mreža). 

Prijavite se za detekciju

Prenosni i distributivni vodovi, kao i električna kola aparata u domaćinstvu, generišu električna i magnetna polja iste frekvencije kao i električna struja. Međutim, intenzitet polja (električnog i magnetnog) se smanjuje udaljavanjem od linije. Na udaljenosti između 50 i 100 metara, intenzitet oba tipa polja pada na vrednost koja se meri u zonama smeštenim daleko od linija visokog napona. Pored toga, zidovi zgrade redukuju intenzitet električnog polja na vrednost koja je znatno manja nego na sličnim spoljašnjim tačkama. Najintenzivnija električna polja, koja se susreću u okruženju, su ispod dalekovoda visokog napona. Najintenzivnija magnetna polja se susreću u neposrednoj blizini motora i drugih električnih aparata, kao i u blizini nekih uređaja koji se koriste u medicinske svrhe.

Zračenje u okolini

Zdravstveni problemi i njihova povezanost sa štetnim zračenjem govori o nužnoj potrebi zaštite prostora ili osoba od njih. U mnogim istraživanjima i merenjima dolazilo se do zaključka da osobe, koje su teško obolevale od različitih bolesti, bile izložene patogenom zračenju na mestima gde su provodile duže vreme. Treba imati na umu da samo zračenje slabi imunitet organizma što je dovoljan razlog za delovanje patogenih organizama na telo. Zaštititi se i povećati kvalitet života u 21. veku biće jedna od najvažnijih priorite u životu svake osobe koja želi da spreči mnoge tegobe u budućnosti.

Štetni uticaj zračenja

Zračenje deluje na ljudski organizam izrazito sporo sa prvim simptomima umora, nervoze i depresije, a zatim dolazi do oboljenja na fizičkom nivou. Preventivnom detekcijom vašeg kućnog ili radnog prostora povećavate radnu efikasnost i čuvate zdravlje u budućnosti.

………………………………………………………

Detekcija Zračenja

Osećate povremeno simptome vrtoglavice, glavobolje, nesanice, čestog noćnog buđenja, hronično ste umorni čak i posle dovoljno odmora, imate smanjenu koncentraciju, često ste depresivni ili osećate druge simptome koje ne možete da objasnite i dodatnim zdravstvenim pregledima. 

Mnoge simptome možete da uklonite detekcijom zračenja u vašem kućnom ili poslovnom prostoru.

Preporučujemo

—————————————–

Copyright © 2024 Genius Group, Inc.

Genius Group Global Enterprise Network

Za dodatne informacije o proizvodima i uslugama posetite stranicu za kontakt.

Celokupan materijal na ovom sajtu je potpuno zaštićen autorskim pravima.

Tehnička podrška ovih stranica je Genius Web Team

Powered by Genius Group

Genius Group, Inc. © All right reserved.

Genius Group Global Enterprise Network is an independent owner of this content and any copying is strictly prohibited and punishable by international law.